Even voorstellen

Leonie Fraterman is de eigenaar van Kinder- en jeugdpraktijk Helder. Zij is kinderpsycholoog (Psycholoog NIP), remedial teacher en kindercoach. Helder biedt makkelijk toegankelijke, hoogwaardige en kleinschalige psychologische zorg bij leerproblemen, sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen. Ouders kunnen met hun kind terecht voor onderzoek en behandeling.

Drs. Leonie Fraterman

Na mijn studie ‘Ontwikkelingspsychologie’ aan de Universiteit van Utrecht ben ik gaan werken bij een onderwijsadviesbureau. Daar heb ik veel ervaring opgedaan in het diagnosticeren en adviseren van leerlingen, leerkrachten en ouders. In de 10 jaar die ik werkzaam was als schoolpsycholoog heb ik een goed beeld gekregen van waar mijn kwaliteiten liggen en wat ik het liefste doe, en dat is kinderen verder helpen in hun ontwikkeling. Mijn expertise ligt op het gebied van leerproblemen (o.a. dyslexie en dyscalculie), ontwikkelingsstoornissen en sociaal-emotionele problematiek.

Ik heb de Basisaantekening Psychodiagnostiek en sta ingeschreven als lid van het Nederlands Instituut van Psychologen. Ik ben gerechtigd de titel Psycholoog NIP te voeren. Ik heb de opleiding tot remedial teacher afgerond in 2005 en de opleiding tot kindercoach in 2015.

Psycholoog NIP, NIP lidmaatschapsnummer: 140700

Kinder- en jeugdpraktijk Helder is aangesloten bij:

nip_logo
afbeelding-SKJ