In groep 8 krijgen alle leerlingen een advies voor de middelbare school. Wordt het VMBO, HAVO of toch VWO? De laatste jaren is er veel veranderd: de cito eind-toets wordt pas later in het schooljaar afgenomen en de leerkracht geeft het advies vanuit eigen visie (daarbij worden de toetsscores van meerdere jaren meegenomen). Meestal kan een leerkracht dit heel goed inschatten. In sommige gevallen is het echter behoorlijk lastig voor een leerkracht (bijvoorbeeld bij onderpresteren, wisselende toetsgegevens, leerstoornissen etc. ). Een intelligentieonderzoek kan dan uitkomst bieden. Bij Helder kan een psycholoog een intelligentietest afnemen (de WISC-III) in een dagdeel (ongeveer 2 uur). U krijgt een kort verslag hiervan met een niveau-indicatie. Daarna volgt ook altijd een gesprek met ouders (en leerkracht indien gewenst). Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op.