Scholen

Op elke school zitten kinderen met verschillende achtergronden en leermogelijkheden. Als leerkracht of intern begeleider probeert u hier zo goed mogelijk op in te springen. Soms kunnen er echter vragen ontstaan over de intelligentie, concentratie, werkhouding of over eventuele leerstoornissen. De school kan een leerling bij ons aanmelden voor onderzoek, gedragsobservatie of behandeling. Ouders zullen echter altijd (schriftelijk) toestemming moeten geven.

Het onderzoek of de behandeling vindt op school plaats en zal met ouders en leerkracht en/of intern begeleider nabesproken worden. De resultaten worden nader toegelicht in een onderzoeksverslag. Ouders blijven eigenaar van het verslag (school krijgt een kopie voor intern gebruik).

De praktijk biedt het volgende aan:

  • Intelligentieonderzoek
  • Dyslexieonderzoek (niet-vergoed)
  • Didactisch onderzoek (lezen, spellen, rekenen)
  • Psychodiagnostisch onderzoek (bijvoorbeeld bij vragen over geheugen, aandacht, emotionele ontwikkeling)
  • Faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining
  • Begeleiding van kinderen met speciale hulpvraag (bijvoorbeeld bij ADHD of ASS)
  • Remedial teaching

Neem gerust contact op voor de mogelijkheden en tarieven.