Psychologisch onderzoek

Als u meer duidelijkheid wil krijgen over de oorzaak van een probleem bij uw kind of meer inzicht in zijn of haar ontwikkeling en functioneren, dan kan een psychologisch onderzoek verheldering bieden.

In het intakegesprek wordt samen met de ouders bekeken welke zorgen en vragen er zijn en wordt er bepaald waar het onderzoek zich op zal richten. De psycholoog werkt vervolgens één of meerdere dagdelen met uw kind. De psycholoog maakt gebruik van diverse onderzoeksinstrumenten, zoals een intelligentietest, vragenlijsten en projectief materiaal. Daarnaast neemt een gesprek met het kind een belangrijke plaats in tijdens het onderzoek. Verder is het mogelijk een leerling op school te observeren.

Een psychologisch onderzoek kan zich richten op alle ontwikkelgebieden of een deelgebied:

  • Intelligentieonderzoek (bij leerproblemen, hoogbegaafdheid)
  • Didactisch onderzoek (naar lezen, spellen, rekenen)
  • Screening of onderzoek naar specifieke leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie
  • Sociaal-emotioneel onderzoek
  • Onderzoek naar geheugen, aandacht, planning en motivatie
  • Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen
  • Schoolobservatie

Afhankelijk van welke vragen en zorgen er zijn, kan er een kort, standaard of uitgebreid onderzoek plaatsvinden.

Na het onderzoek zal de psycholoog een verslag schrijven en de bevindingen met u delen in een gesprek. Afhankelijk van de leeftijd van het kind zal hij of zij daarbij aanwezig zijn. Er kan naar aanleiding van het onderzoek eventueel een behandeltraject gestart worden. Het kan ook zo zijn dat een adviesgesprek voldoende is.

Voor kinderen onder de 12 jaar geldt dat beide ouders met gezag toestemming moeten geven voor psychologische hulp. Jeugdigen tussen de 12 en 16 jaar moeten volgens de wet WGBO naast de ouders met gezag zelf ook toestemming geven. Vanaf 16 jaar mag een jeugdige zelf beslissen en toestemming geven voor onderzoek.

Neem gerust contact op met de praktijk via de telefoon of per e-mail indien u vragen heeft of uw kind wilt aanmelden.