Informatie en vragen

Werkt de praktijk volgens de Beroepscode voor psychologen 2015 (NIP)?

De psychologen van kinder- en jeugdpraktijk Helder werken volgens de richtlijnen die voorgeschreven worden door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). In deze Beroepscode voor psychologen staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, moeten zich houden aan deze beroepscode. De basisprincipes van de Beroepscode zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig dient te gedragen. In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. Meer informatie hierover vindt u op de website www.psynip.nl.

Als ik een klacht heb waar kan ik dan terecht?

Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u echter niet tevreden zijn, dan wordt u verzocht contact op te nemen met ons. Wanneer de klacht naar uw mening onvoldoende wordt opgelost dan kunt u uw klacht voorleggen aan een externe instantie. Meer informatie vindt u hierover op de website van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) via www.psynip.nl