Heeft uw kind veel moeite met lezen en kan het de spellingregels maar niet onthouden? Is er al veel extra hulp geboden maar blijft de achterstand groot? Dan kan het zijn dat er sprake is van dyslexie. Het onderzoek en de behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie wordt sinds 2009 vergoed door de zorgverzekering en sinds 2015 door de gemeente. Er is echter een groep kinderen die hiervoor niet in aanmerking komt. Bijvoorbeeld omdat de dyslexie niet heel ernstig is of omdat er naast dyslexie ook een andere, belemmerende stoornis aanwezig is (bijvoorbeeld ADHD of een autisme spectrum stoornis). Ouders dienen het onderzoek en de begeleiding in zo’n situatie dan zelf te bekostigen. Bij Helder kunnen we een (niet-vergoed) dyslexieonderzoek doen en wanneer dyslexie wordt vastgesteld een dyslexieverklaring opstellen (heel belangrijk voor op de middelbare school). We geven adviezen voor thuis en op school en kunnen eventueel begeleiding bieden. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.