Ontwikkelingsstoornissen

Uit onderzoek is gebleken dat de hersenen van kinderen met autisme spectrum stoornissen of ADHD anders werken. Informatie die in de hersenen binnenkomt wordt op een andere manier verwerkt. Over de oorzaak hiervan is nog weinig bekend.

ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD komt veel voor bij kinderen en adolescenten, maar kan ook voorkomen bij volwassenen. Kinderen met ADHD hebben vaak moeite met opletten, en kunnen druk en impulsief zijn. Er zijn drie verschillende subtypes: kinderen met aandachts- en concentratieproblemen (ADD), kinderen die hyperactief en impulsief zijn of kinderen met een combinatie van de twee voorgaande. Het kan voorkomen dat een kind met ADHD ook nog een andere diagnose heeft, bijvoorbeeld dyslexie of een gedragsstoornis.

Autisme

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) komen voor bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Onder ASS vallen verschillende stoornissen, zoals klassiek autisme, syndroom van Asperger en PDD-NOS (pervasieve ontwikkelingsstoornis niet nader gespecificeerd). Kinderen met ASS hebben vooral moeite met sociaal begrip en sociale intuïtie. Hierdoor kunnen ze onzeker en angstig worden. De angst wordt vaak beteugeld door zich vast te houden aan bekende regels en patronen.

 

Gedragsstoornissen

ODD en CD

Het gedrag van het kind met ODD of CD is vaak opstandig, negatief en vijandig. Het kind is vaak openlijk ongehoorzaam. Bij de (agressieve) gedragsstoornis wordt er onderscheid gemaakt tussen de oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD) en antisociale gedragsstoornis (CD). Bij ODD staat vooral het verzet op de voorgrond en bij CD zijn kinderen ook gewelddadig en tonen geen respect voor de gevoelens en rechten van anderen. Uit onderzoek is gebleken dat er sprake lijkt te zijn van een combinatie van erfelijke factoren en omgevingsfactoren die samen zorgen dat er een gedragsstoornis ontstaat.

 

Angst- en stemmingsstoornissen

Angststoornis

Er bestaan verschillende soorten angststoornissen, zoals een gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, obsessieve-compulsieve stoornis of posttraumatische stressstoornis. Het gemeenschappelijke kenmerk is dat er sprake is van angst. Angst is een gevoel dat optreedt bij dreigend gevaar. Sommige kinderen zijn echter angstig zonder realistische aanleiding. Er sprake van een angststoornis als een kind door deze irreële angst niet goed functioneert in het dagelijks leven.

Depressieve stoornis

Er bestaan verschillende soorten depressieve stoornissen, zoals de depressieve stoornis en dysthyme stoornis. Het gemeenschappelijke kenmerk is dat er sprake is van somberheid of neerslachtigheid die een langere tijd aanhoudt en het kind in het dagelijks leven belemmerd.