Behandeling

Kinderen en jeugdigen met moeilijkheden bij het opgroeien kunnen bij ons terecht voor een behandeling. De hulpvraag staat daarbij centraal, met daarbij een positieve kijk naar de toekomst.

Soms is het wenselijk om alvorens een behandeling te starten psychologisch onderzoek te doen omdat het bijvoorbeeld nog niet geheel duidelijk is wat de oorzaak is van de problemen. Elke behandeling wordt aangepast aan de leeftijd, ontwikkelingsfase van het kind en de problematiek. Veelal bestaat de behandeling uit gesprekken tussen behandelaar en kind of jongere. Maar ook spel kan een middel zijn om problemen aan te pakken. Verder kunnen ouders een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de problemen van hun kind. Vandaar dat ouders daar waar mogelijk bij de behandeling worden betrokken. Het doel van de behandeling is om de problemen op te heffen of, als dat niet mogelijk blijkt, het kind of de jongere vaardigheden te leren zodat zij er mee kunnen omgaan.

Praktijk Helder biedt diverse behandelmethode aan. U kunt uw kind direct aanmelden voor behandeling, maar het kan ook zijn dat na een psychologisch onderzoek geadviseerd wordt om deel te nemen aan een behandeling of ouderbegeleiding. Samen met de psycholoog wordt er bekeken welke behandeling gewenst is en of de behandeling het beste een-op-een of in een groep kan plaatsvinden.

Individuele behandeling

Tijdens het intakegesprek of het psychologisch onderzoek is essentiële informatie verzameld om de moeilijkheden van uw kind of jeugdige helder te krijgen. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld, waar tevens een inschatting van de benodigde sessies in staat. Daaropvolgend zal de behandeling starten. Een behandelsessie duurt 45 minuten.

Behandelmethode die de praktijk aanbiedt:

Met deze methode wordt minder tijd besteed aan hoe de problemen zijn ontstaan, maar wordt direct gestart met het zoeken naar oplossingen. Dit kan erg motiverend werken omdat resultaten snel zichtbaar kunnen worden. We kijken samen naar je sterke kanten en je hulpbronnen. Vaak weet jijzelf de oplossing voor je problemen, maar moet iemand alleen de goede vragen stellen.
Als je vaak bang bent waardoor je sommige dingen niet meer durft te doen, dan is de behandeling Dappere kat misschien wel iets voor jou. Dappere kat is een behandeling voor het verminderen van je angstklachten. De behandeling helpt je beter te voelen door grip te krijgen op je gedachten en gevoelens.
De behandeling Denken + Doen = Durven kan je helpen om met je angsten om te leren gaan. Jouw gedachten en gevoelens staan centraal tijdens de behandeling. Je doet allerlei oefeningen samen met de behandelaar, met je ouders of alleen waardoor je leert om te gaan met je eigen angsten.
Als je iets heftigs hebt meegemaakt en je hebt last van nachtmerries of je durft iets niet meer te doen omdat dat je herinnert aan die nare gebeurtenis, dan kan het zijn dat je last hebt van een trauma. EMDR kan je helpen die nare gebeurtenis alsnog te verwerken. www.emdr.nl
Bij deze behandeling ga je aan de slag met het je traumatische ervaring. Het is een vorm van cognitieve gedragstherapie waarbij je samen met de psycholoog je verhaal gaat opschrijven. Tijdens en na het schrijven van het verhaal worden er stappen gezet die je helpen je trauma te verwerken.

Groepsbehandeling

Behandeling in een groep behoort ook tot de mogelijkheden. In een klein groepje wordt er gewerkt aan het vergroten van (sociale) vaardigheden of het verminderen van (faal)angst. Op Nieuws & agenda kunt u lezen welke groepsbehandeling er dit kwartaal wordt aangeboden. Tevens kunt u daar lezen hoe de inschrijving in zijn werk gaat.

Groepsbehandelingen die de praktijk aanbiedt:

Sommige problemen zijn goed aan te pakken in een (klein) groepje. Als je het lastig vindt om voor jezelf op te komen of wanneer je niet goed weet hoe je contact legt met leeftijdsgenootjes dan kan een sociale vaardigheidstraining wat voor je zijn. We hebben sociale vaardigheidstrainingen voor verschillende leeftijden.
Als je erg gespannen bent voor schooltoetsen of als je het heel spannend vindt om een spreekbeurt te houden, dan kan het zijn dat je last hebt van faalangst. Faalangst kan je erg belemmeren en zorgt er vaak voor dat je niet kan laten zien wat je echt kan! Wij bieden de training ‘Je bibbers de baas’ aan. Je leert de faalangstsignalen herkennen en hier beter op te reageren door nieuwe gedachten aan te leren. Je leert je beter te ontspannen en krijgt controle over je eigen gedachten en gevoelens.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken die u als ouder(s) voert met een behandelaar. Door de begeleiding leert u om te gaan met de problemen van uw kind en uw gezin. De gesprekken kunnen gaan over opvoedproblemen, maar ook over hoe u het beste kunt omgaan met de psychische beperking van uw zoon of dochter.

Voor kinderen onder de 12 jaar geldt dat beide ouders met gezag toestemming moeten geven voor psychologische hulp. Jeugdigen tussen de 12 en 16 jaar moeten volgens de wet WGBO naast de ouders met gezag zelf ook toestemming geven. Vanaf 16 jaar mag een jeugdige zelf beslissen en toestemming geven voor behandeling.